W OBU WYPADKACH

Autor wpisu: Opublikowano:13 sierpnia, 2011 Komentarze:0

W obu wypadkach chodzi o wskazówki prak­tyczne, a nie o instrukcje moralne, oczyszczenie zaś ogranicza się do oczyszczenia rytualnego, a nie etycznego. W okresie przedchrześcijańskim greckie wyobrażenie piekła obejmuje cztery postacie po­tępionych: Tityosa, Syzyfa, Tantala i Iksjona, któ­rzy cierpią nie kończące się tortury. Malowidła ścienne w grobowcach etruskich ukazują, że grec­kie wyobrażenia piekła wywarły duży wpływ na Etrusków. Może też nie jest zbyt fantastyczne przypuszczenie, że w opisach tortur potępionych w chrześcijańskim piekle średniowiecznego chrze­ścijańskiego poety Dantego obok elementu chrze­ścijańskiego występuje element etruski (zachowa­ny w folklorze toskańskim).

Kategoria:

Leave a Comment