KONCEPCJE SĄDU DUSZ

Autor wpisu: Opublikowano:31 lipca, 2011 Komentarze:0

Chrześcijańskie i mahometańskie koncepcje sądu dusz oo śmierci oraz koncepcje nieba i piekła, do których zgodnie z wyrokiem wędrują dusze, wy­wodzą się niewątpliwie w głównej mierze od za- ratus2;trianizmu, nie zaś z przedchrześcijańskiej religii Egiptu; przypuszczalnie odegrał tutaj rolę judaizm faryzejski, który — w przeciwieństwie do judaizmu saduceuszów w okresie po wygna­niu — poddał się wpływom koncepcji Zaratusztry, nader silnym po włączeniu Babilonii, Syrii, Pale­styny i Egiptu do cesarstwa perskiego w VI wieku p.n.e. W wierzeniach chrześcijan indywidualny sąd dusz natychmiast po śmierci i odesłanie wiernych bezpośrednio po sądzie do piekła, otchłani czyśćco­wej czy nieba występuje obok nie dającej się z tym pogodzić wiary w powszechny sąd wszyst­kich dusz — zarówno dusz zmartwychwstałych zmarłych, jak i dusz żyjących w danym momen­cie — kiedy to trąba Sądu Ostatecznego odezwie się, by ogłosić zmartwychwstanie umarłych i nastanie Sądu Ostatecznego żywych i umarłych.

Kategoria:

Leave a Comment