Warunki egzystencji człowieka stymulują jego przystosowalność

Autor wpisu: Opublikowano:16 czerwca, 2013 Komentarze:0

Jedynie w dość rzadkiej liczbie przypadków choroba stanowi fatum ciążące nad człowiekiem i to fatum zdecydowane już w chwili poczęcia, a jakiekolwiek działanie zapobiegawcze, przy obecnym stanie nauk lekarskich, nie wywiera wpływu na jej ujawnienie. Znacznie częściej warunki egzystencji człowieka stymulują jego przystosowalność, wpływają na chorobę — mogą przyśpieszyć lub opóźnić jej ujawnienie, mogą też pogorszyć lub złagodzić przebieg, a w poszczególnych wypadkach wręcz zapobiegają jej ujawnieniu. Można np. odziedziczyć niedobór enzymu: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej w krwinkach czerwonych. Defekt ten nie powoduje normalnie żadnych zmian chorobowych. Jednakże spożycie uprawianej w Ameryce Północnej rośliny strączkowej, zwanej końskim bobem, powoduje u ludzi dotkniętych tym defektem zniszczenie pewnej liczby krwinek czerwonych, prowadzące do powstania niedokrwistości (anemii) hemolitycznej.

Kategoria:

Leave a Comment