Zachwianie bilansu energetycznego

Autor wpisu: Opublikowano:2 września, 2012 Komentarze:0

Mimo wszystkich przytoczonych rozważań musimy jednakże stwierdzić, iż w każdym przypadku otyłości mamy do czynienia z zachwianiem bilansu energetycznego. Do otyłości może dojść jedynie wówczas, gdy ilość energii dostarczona z pokarmem przewyższa ilość energii, którą organizm zużywa dla swych potrzeb. Oczywiście ilość energii zużywana przez różnych ludzi jest różna w zależności od wieku, płci, wagi ciała, wykonywanej pracy i innych wspomnianych już czynników. Pewne pojęcie o tym zapotrzebowaniu daje tabela 18, opracowana przez Organizację do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO). Dotyczy ona nie tylko zapotrzebowania kalorycznego, ale również zapotrzebowania na białko.

Kategoria:

Leave a Comment