CO TO SA CHOROBY PRZEMIANY MATERII?

Autor wpisu: Opublikowano:7 lipca, 2014 Komentarze:0

Pewne ogólne rozeznanie w istocie chorób przemiany materii ma Czytelnik już po przeczytaniu wstępu. Chcemy jednak problem tych chorób przedstawić szerzej i dokładniej. Przede wszystkim należy dokładniej uświadomić sobie istotę i znaczenie przemiany materii w ustroju człowieka. Wiemy, że przemiana materii pozostaje w ścisłym związku z odżywianiem, a bardziej konkretnie z trawieniem spożywanych pokarmów. Trawienie zachodzi w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego, w miarę przesuwania się spożywanego pokarmu, a poszczególne części przewodu są wyspecjalizowane w trawieniu określonych pokarmów. Proces ten rozpoczyna się już w jamie ustnej. Rozkładowi ulegają wtedy wymieszane ze śliną produkty węglowodanowe (cukrowce), a ściślej skrobia zawarta w takich produktach, jak ; ziemniaki , kasze i przetwory mączne.

Kategoria:

Leave a Comment