Problem zdrowia i choroby sprowadza się do należytej troski o egzystencję człowieka

Autor wpisu: Opublikowano:8 września, 2013 Komentarze:0

Jest to więc również sprawa szeroko rozumianej higieny i profilaktyki, warunków społecznych, ekonomicznych i politycznych. Problem zdrowia i choroby sprowadza się w tym szerokim aspekcie do należytej troski o środowisko egzystencji człowieka oraz do odporności zbiorowej i indywidualnej na szkodliwe wpływy tego środowiska. Umiejętne korygowanie zaburzonych elementów różnorodnych przemian organizmu ludzkiego decyduje o zdrowiu i życiu poszczególnych jednostek, a postęp w tej dziedzinie jest bezwzględną koniecznością — ale dalszy rozwój ludzkości zależy również od rozumnej zmiany środowiska egzystencji ludzkiej oraz przystosowania człowieka do zmian tego środowiska. Oba wymienione kierunki oddziaływania na zdrowie ludzkie nie są bynajmniej przeciwstawne.

Kategoria:

Leave a Comment