DLA DOBRA LUDZI

Autor wpisu: Opublikowano:17 listopada, 2009 Komentarze:0

Lecz nawet dla dobrych ludzi postać Kali, mał­żonki Siwy, jest straszna. Przybrana jest naszyjni­kiem z czaszek, a jej spódnicę tworzą odrąbane ra­miona; pije ona krew i groźnie panuje nad znisz­czeniem i śmiercią. A jednak jako kobieta jest tak­że źródłem życia i motorem twórczej władzy Siwy. Symbolizuje to postać leżącego u jej stóp Siwy. Kiedy nastąpi koniec dziejów świata, pozostanie tylko siła czasu (sama Kali) czekająca chwili, gdy kosmos zacznie znowu się rozwijać.Te urozmaicone wyobrażenia i wiele innych od­zwierciedlają stosunek tradycji hinduizmu do śmierci, zniszczenia i życia: nakładanie się elemen­tu mitologicznego, symbolicznego na tło nauki o po­nownym urodzeniu i wyzwoleniu.

Kategoria:

Leave a Comment