DOKONANIE CEREMONIAŁU

Autor wpisu: Opublikowano:19 października, 2009 Komentarze:0

Dopiero po dziesięciu dniach krewni, którzy dokonali tego ceremoniału, stają się rytualnie czyści i mogą podjąć zwykłe zadania. Te ortodoksyjne ryty przedstawiają połączenie wczes­nej koncepcji aryjskiej życia pośmiertnego z panu­jącym później wierzeniem w ponowne urodzenie. Jednakże, pomimo że spalanie zwłok było szeroko praktykowane w Indiach, nie było bynajmniej po­wszechne. W południowych Indiach i w innych re­gionach są przypadki grzebania zmarłych, a w star­szych tekstach czyta się o przypadkach pozostawia­nia zwłok na pożarcie zwierzętom i ptakom, na przykład sępom (sępy do czasów współczesnych od­grywają dużą rolę w zwyczajach pogrzebowych Parsów).

Kategoria:

Leave a Comment