OBRZĘDY POŚMIERTNE

Autor wpisu: Opublikowano:21 października, 2009 Komentarze:0

Śmierć otacza atmosfera lęku, czego wyrazem jest nie tylko szeroko rozpowszechniona demonologia, gdzie duchy zła oraz dusze opuszczone przez wszy­stkich straszą całą społeczność, lecz także wiara w potrzebę oczyszczenia otoczenia zmarłego w związku z nieczystością zwłok. W całym społe­czeństwie hinduskim występuje skomplikowany ce­remoniał związany z rytami pośmiertnymi, szcze­gólnie obowiązujący wśród wyższych klas. Ciało musi być spalone; najwłaściwiej na brzegu rzeki, do której wrzuca się popioły. Na trzeci dzień zbie­ra się kości, które również wrzuca się do rzeki. W następnych dniach składa się zmarłemu ofiary — zmarły jest teraz duchem i potrzebuje pożywienia do uzyskania subtelnego kształtu cielesnego umoż­liwiającego mu posuwanie się drogą prowadzącą do następnej egzystencji.

Kategoria:

Leave a Comment