DUŻE ZNACZENIE

Autor wpisu: Opublikowano:20 października, 2010 Komentarze:0

Po piąte, i to ma duże znaczenie, ponowne naro­dziny są często przedstawiane we wczesnych tek­stach jako ponowna śmierć. Teksty te negatywnie ujmują przyszłość jednostki jako następstwo kolej­nych śmierci. Sama śmierć jest jednakże także na­stępstwem urodzenia. Problem nie polega na tym, że jednostka ma umrzeć i dlatego walczy o zba­wienie, które w końcu przyniesie jej nieśmiertel­ność. Chodzi raczej o to, że jednostka jest skaza­na na życie, na życie, które ma (przede wszystkim dlatego, że prowadzi do śmierci) istotne braki. To właśnie leży u podstaw buddyjskiej nauki o duk- kha, co oznacza dosłownie „zły los”, ale powszech­nie jest tłumaczone na języki obce jako „cierpie­nie”. Wszystko jest zbiorem cierpień. Życie jest związane z urodzeniem, które jest bolesne, podob­nie jak starość, choroba, śmierć.

Kategoria:

Leave a Comment