NADZIEJA NA NIEBO I OBAWA PRZED PIEKŁEM

Autor wpisu: Opublikowano:4 kwietnia, 2011 Komentarze:0

Wyznawca hinduizmu, który przez głęboką kontemplację osiągnął w wyniku wewnę­trznego doświadczenia intuicyjne poczucie, że isto­ta jego duszy jest tożsama z Absolutem, przypu­szczalnie został wyzwolony przez to doświadcze­nie ze wszystkich nadziei i lęków dotyczących za­równo życia, jak śmierci. Uświadomił sobie praw­dę, że życie, tak samo jak śmierć, nie ma znacze­nia. Buddysta, który wie, że można dojść do stanu nirwany poprzez łańcuch przynoszących kolejne cierpienia wcieleń, i który został przygotowany do wyczerpujących ćwiczeń duchowych wiodących do tego celu, jest zbyt zajęty wykonywaniem zadań duchowych, by zajmować się zarówno życiem, jak śmiercią, i by żywić lęki lub nadzieje.

Kategoria:

Leave a Comment