WPŁYW WIARY

Autor wpisu: Opublikowano:21 marca, 2011 Komentarze:0

Z drugiej strony, wiara w osobową nieśmiertelność rodzi ży­we nadzieje i obawy dotyczące losów człowieka po śmierci, niezależnie od tego, czy wyznawca tej teorii spodziewa się żyć po wszystkie czasy jako bezcielesna dusza, czy też połączy się na głos trą­by Sądu Ostatecznego ze zmartwychwstałym cia­łem, by żyć odtąd wiecznie jako stworzona od no­wa jednia psychosomatyczna, tzn. jako istota ludz­ka stworzona na wzór aktualnie żyjącego „ja.” i ży­jących „ja” jego współczesnych, którzy jeszcze nie przeszli przez wrota śmierci.Jaki jest wpływ wiary w osobową nieśmiertel­ność po śmierci — na uczucia, postawy i postępo­wanie Wyznawcy tego wierzenia? W jakim stopniu, jeśli w ogóle, wpływa to na jego postępowanie za życia, w psychosomatycznej postaci egzystencji, je­dynej znanej nam z doświadczenia?

Kategoria:

Leave a Comment