NAJBARDZIEJ WPŁYWOWY MYŚLICIEL

Autor wpisu: Opublikowano:17 kwietnia, 2009 Komentarze:0

Odrodzenie neokonfucjanizmu (XI do XII w. n.e.) ukazało u wyznawców postawy nie różniące się w wielu punktach od tego, co obserwowano wcześniej, choć można tu mówić o większym wpły­wie buddyzmu (szczególnie czan) i taoizmu. Naj­bardziej wpływowy myśliciel, jeśli chodzi o wpływ historyczny na systematyzację doktryn neokonfu­cjanizmu, Czu Hi (XII w. n.e.) podobnie uznawał dwie główne zasady rządzące wszechświatem: kró­lestwo transcendentnych bytów niematerialnych (li) i mglisty czynnik materialny (czi). Można w ten sposób osiągnąć har­monię ze wszechświatem w jego aktualnym istnie­line szuka się wyzwolenia poza nim.

Kategoria:

Leave a Comment