WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE

Autor wpisu: Opublikowano:28 kwietnia, 2009 Komentarze:0

Wza­jemne oddziaływanie tych dwóch czynników two­rzy siłę kierującą wszechświatem. Wśród istot ludz­kich wyróżnia się elementy odpowiadające tym dwom zasadom — „wyższa” dusza ma naturę jang, a „niższa” dusza ma naturę in. Ta ostatnia jest po prostu ożywiającą siłą, która podtrzymuje funkcje witalne ciała aż do śmierci, kiedy to zostaje po­chłonięta przez ziemię. „Wyższa” dusza jest mniej związana z -ciałem i po śmierci zachowuje swoje działanie przez jakiś czas, umożliwiając zmarłemu w tej nieco osłabionej postaci przyjmowanie ofiar kultowych.

Kategoria:

Leave a Comment