NASTĘPSTWO PRZYSZŁEGO ZWYCIĘSTWA

Autor wpisu: Opublikowano:27 maja, 2011 Komentarze:0

Na­stępstwem przyszłego zwycięstwa Ahura-Mazdy nad Arymanem ma być zgodnie z doktryną zara­tusztrianizmu ogólny sąd ludzkości. Wiara, że ludzkość ma być sądzona dwukrotnie, nie tylko ujawnia sprzeczność wewnętrzną wy­daje się zbyteczne przywoływać dusze z nieba czy piekła, w zależności od tego, gdzie się znajdują, na ziemię, aby dokonać nad nimi powtórnego są­du — lecz także podnosi kwestię, czy ludzkie wy­obrażenia o niebie i piekle łączą te dwa siedliska dusz z wymiarem duchowym czy materialnym. Siedziba odcieleśnionych dusz nie jest prawdopo­dobnie materialna. Jednakże męka i szczęśliwe bytowanie dusz zmarłych przed zmartwychwsta­niem jest przedstawiona w obrazach materialnych.

Kategoria:

Leave a Comment