W POWSZECHNYM SĄDZIE

Autor wpisu: Opublikowano:14 maja, 2011 Komentarze:0

Jeśli zaś w ostatnim powszechnym sądzie przej­ściowo odcieleśnione dusze zmarłych zostaną po­nownie połączone z ich zmartwychwstałymi cia­łami, niebo i piekło, do których trafią, muszą być siedzibami materialnymi, jeśli istotom ludzkim, które tam będą wysłane po tym drugim sądzie, bę­dzie przywrócony psychosomatyczny stan, jaki był im dany na ziemi przed śmiercią — nie mówiąc żyjących, których powoła głos trąby zwiastują­cej Sąd Ostateczny.W chrześcijaństwie i islamie, tak samo jak w zaratusztrianizmie, przywrócenie do życia zmar­łych istot ludzkich łączy się z ostatnim sądem, który przeznaczy — albo odeśle po raz drugi zmartwychwstałych, a także żywych, do nieba albo do piekła. Jednakże wspólne źródło chrześcijaństwa islamu, jakim jest judaizm faryzejski, przyjęło zaratusztriańską wiarę w zmartwychwstanie cie­lesne w wersji bardziej odbiegającej od doktryny oryginalnej niż wersja chrześcijańsko-mahometańska.

Kategoria:

Leave a Comment