OSTATECZNY CEL CZŁOWIEKA

Autor wpisu: Opublikowano:25 kwietnia, 2010 Komentarze:0

Według wedanty ostatecznym celem czło­wieka jest utożsamienie się z brahmanem, siłą du­chową, czyli Absolutem, który znajduje się poza światem zjawisk. To urzeczywistnienie tożsamości jest niewątpliwie wyzwoleniem, lecz nie zmienia to istotmej sytuacji człowieka, gdyż nasza wewnętrzna istota jest zawsze naszym prawdziwym ,,ja”, choć sobie tego nie uświadamiamy. Ponieważ istnieje tylko jedno „ja”, nauka Siankary wyklucza wiarę  w niezliczoną ilość nieśmiertelnych dusz, które są charakterystyczne dla innych doktryn hinduskich. Istnieje więc analogia między systemami Siankary a Buddy: oba odrzucają nieśmiertelność jednostko­wą (prócz tej, która przejawia się w por ownym urodzeniu), dla Siankary jednakże u podstaw świa­domości znajduje się „ja”, dla Buddy natomiast nie istnieje nic poza zdolnością osiągnięcia nirwany.

Kategoria:

Leave a Comment