ZDOLNOŚĆ W NAUKACH

Autor wpisu: Opublikowano:21 kwietnia, 2010 Komentarze:0

Ta zdolność w naukach Buddy zastępuje wiarę w „ja”, czyli duszę. Stąd według Siankary istnieje tylko jedna rzeczywistość, Brahman-atman (Absolut-Ja), świat zaś taki, jakim go widzimy, ma cha­rakter nierzeczywisty. Pojmując go inaczej niż ja­ko tę jedną rzeczywistość, wkraczamy w świat złu­dzeń. Konsekwentnie więc stosunek zwykłego czło­wieka do boskiego Absolutu jako do Stwórcy okazuje się ostatecznie błędem. Jednakże wiara w osobowego Boga nie jest szkodliwa i w końcu doprowadza do przejścia w mistyczne urzeczywist­nienie tożsamości jednostkowej z Absolutem.

Kategoria:

Leave a Comment