Prawidłowa przemiana materii w społecznościach o różnym składzie diety

Autor wpisu: Opublikowano:5 maja, 2013 Komentarze:0

Podobnie kształtuje się skład pożywienia u ludności wiejskiej w Nigerii, W Czechosłowacji natomiast kalorie węglowodanowe stanowią 59,3% pożywienia, kalorie białkowe 11,1%, a kalorie tłuszczowe 29,6%. W Polsce, według danych opracowanych przez Instytut Żywności i żywienia, w 1976 roku kalorie węglowodanowe stanowiły 57,1% pożywienia, kalorie białkowe 19,8%, a tłuszczowe 32,1%. Analiza odżywiania ludności polskiej dokonaną w latach 1970—1976 wykazuje tendencję do wzrostu Kalorii tłuszczowych, obniżania się kalorii węglowodanowych, natomiast zawartość kalorii białkowych utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie Wykonane ostatnio badania wykazują, iż ważną rolę -w przystosowaniu przemiany materii do różnego składu diety odgrywa układ hormonalny. Badania takie wykonano m.in. u Afrykańczyków w Ugandzie.

Kategoria:

Leave a Comment