RÓŻNE IDEE WYZWOLENIA

Autor wpisu: Opublikowano:26 lutego, 2010 Komentarze:0

Tak więc w granicach wedanty występowały różne idee wyzwolenia. Te, które podnosiły osobo­wość i inność Boga, rozważały możliwość nieba. Po­glądy Siankary bardziej zgodne z buddyzmem, a je­dnocześnie odpowiadające hinduizmowi, przyjmują transcendencję jednostkowości w utożsamieniu „ja” z Absolutem.Spośród innych poglądów na zbawienie w hin­duizmie najbardziej charakterystyczne są idee za­warte w systemie jogi. Joga (odrębna szkoła myśle­nia, choć charakterystyczne dla niej metody prak­tykowano na różne sposoby zarówno w hinduizmie, jak w buddyzmie i dżinizmie — można mówić więc o     jodze jako o grupie metod samodyscypliny i kon­templacji, lecz także o jodze jako systemie prakty­kowanym przez tę szkołę) wskazuje drogę clo wy­zwolenia. Jednakże tutaj przezwyciężenie cierpie­nia, nieuchronnego w ludzkim doświadczeniu, nie oznacza jedni z Absolutem czy połączenia z Bo­giem.

Kategoria:

Leave a Comment