W PIERWOTNEJ POSTACI

Autor wpisu: Opublikowano:12 maja, 2011 Komentarze:0

W swej pierwotnej postaci judaizm faryzej­ski wydaje się traktować zmartwychwstanie jako przywilej, a nie -ciężką próbę. Męczennicy żydow­scy, którzy oddali życie za wiarę i za naród żydow­ski, mają być przywróceni do życia nie po to, by uczestniczyć w boskim sądzie, który przeznaczy ich albo do nieba, albo do piekła, ale po to by uczestniczyć w ponownym ustanowieniu na ziemi królestwa judejskiego przez Pomazańca Ek>żego (Mesjasza). Potomkowie domu Dawida nie tylko odtworzą odziedziczone po przodkach królestwo w pierwotnych granicach, ale także przekształcą je w imperium światowe, które stanie się tysiąc­letnim dziedzictwem żydowskim następujących po sobie światowych mocarstw Asyryjczyków, Per­sów i Macedończyków.

Kategoria:

Leave a Comment