WEDŁUG ŻYWEJ TRADYCJI

Autor wpisu: Opublikowano:5 listopada, 2009 Komentarze:0

Według żywej tradycji religijnej już od zamierz­chłych czasów człowiek, który próbuje osiągnąć najwyższe wtajemniczenie duchowe, opuszcza spo­łeczeństwo. Budda opuścił żonę i dziecko, tak samo przywódca dżinizmu Mahawira. W ujęciu hinduiz­mu obejmowało to doktrynę „aśrama”, czyli okre­sów życia. Jest to w pewnym sensie schematyzacja sztuczna, lecz ujawnia ona sposób myślenia przyję­ty przynajmniej przez część wyznawców. Pierw­szym okresem życia jest okres dzieciństwa oraz na­uki w stanie bezżennym, odbywanej w towarzyst­wie mistrza. Potem następuje ożenek i jest się gos­podarzem.

Kategoria:

Leave a Comment