WIERZĄCY W WARUNKOWĄ NIEŚMIERTELNOŚĆ

Autor wpisu: Opublikowano:11 marca, 2011 Komentarze:0

Wierzący w warunkową nieśmiertelność osobo­wą — nieśmiertelność zależną od nieustannego uprawiania obrzędów przez potomków wyznaw­cy — będzie prawdopodobnie doznawał niepokoju. Będzie chciał upewnić się w dwóch sprawach: że po jego śmierci pozostaną potomkowie i że wyra­żą oni chęć i będą mieli środki ku temu, by skru­pulatnie przestrzegać wszystkich formalnych ry­tów, niezbędnych do zachowania nieśmiertelności przodka. Wyznawca osobowej nieśmiertelności w królestwie cieniów, Szeolu czy Hadesie, zżyma się nad krótkością psychosomatycznego życia czło­wieka na ziemi, które charakteryzuje pełnia sił i w którym dostępne są wszystkie rozkosze — jeśli oczywiście nie doznał tylu cierpień przed śmiercią, że posępna perspektywa Szeolu czy Ha­desu nie wzbudza oporu.

Kategoria:

Leave a Comment