WPŁYW RELIGII

Autor wpisu: Opublikowano:5 kwietnia, 2010 Komentarze:0

Pozostawał on pod przemożnym wpływem religii głoszącej po­trzebę miłości i oddania się Bogu, która współcześnie panowała w południowych Indiach i która nie tylko stanowiła przeciwwagę wedyjskiego rytuałizmu propagowanego przez braminów, lecz także wyrażała gorącą pobożność tych licznych grup, które nie mogły pretendować do praktykowania za­sad religii zarezerwowanych dla wyższych kast. Ramanudża, wyznawca Wisznu, uznaje Boga oso­bowego, świat dla niego jest rzeczywisty, jednost­ka zaś może uzyskać wybawienie z kręgu egzysten­cji dzięki miłości i oddaniu Bogu. Może więc zys­kać szczęśliwe życie blisko Boga w niebie, w Waikuntha, siedzibie wielkiego Wisznu. Ramanudża odrzucił monizm Siankary, a większą wagę przy­wiązywał raczej do wiary niż do poznania ducho­wego, które przezwycięża niewiedzę utrzymującą ludzi w niewoli świata wyobrażeń i kręgu wcieleń.

Kategoria:

Leave a Comment